Vitalita, zdravie a dobrý výzor
Nákupné zdroje: Dostanete v lekárňach alebo prostredníctvom spoločnosti Pharmatrans | Horúca linka na objednávky: 00800-8020 8020

Od nepamäti sa ľudia usilujú byť vitálni, zdraví a chcú dobre vyzerať až do vysokého veku. Posledné desaťročie prinieslo najväčší pokrok, obrovský rozmach poznatkov nám umožňuje po prvýkrát v dejinách ľudstva porozumieť procesom starnutia na bunkovej úrovni. Na molekulárnej úrovni nazeráme do tajomstva starnutia. Sú to prekvapujúce a alarmujúce zistenia: Samotné dôležité a nevyhnutné biologické procesy majú jednu tienistú stránku. Sú prirodzenými výsledkami látkovej výmeny a stálymi sprievodcami naším životom. Tvoria súvislosť medzi nesprávnou výživou a 50 až 70 percentami našich civilizačných chorôb.

Prvý chrono-širokospektrálny prípravok proti starnutiu: všetko v jednom
 
Čítajte d’alej: Tienisté stránky látkovej výmeny