Chronoterapia zásobuje optimálnou substanciou v najúčinnejšej chvíli
Nákupné zdroje: Dostanete v lekárňach alebo prostredníctvom spoločnosti Pharmatrans | Horúca linka na objednávky: 00800-8020 8020

Úvod do chronobiológie:

Liečiť účinnejšie s vnútornými hodinami

Poznatky o pôsobení rastlinných látok sú čoraz konkrétnejšie. Z mnohých, mnohých desiatok substancií sa zostavujú preparáty s naozaj špeciálnym cieľom. Mimoriadny význam má pritom to, kedy a v akej kombinácii ich dáme k dispozícii nášmu organizmu. Chronoterapia zoraďuje terapeutické prostriedky v súlade s vnútornými hodinami. Komplikovaný súbor pravidiel poskytuje ten najlepší pohľad na najväčší účinok s najmenšou dávkou na inteligentné vzájomné pôsobenie látok. Úžasná veda – chronobiológia – tu koriguje nesprávny vývoj minulých desaťročí. Tak sa vylúči, že by sa správna vec robila v nesprávnej chvíli.

Komplikovaný súbor pravidiel poskytuje ten najlepší pohľad na najväčší účinok s najmenšou dávkou na inteligentné vzájomné pôsobenie látok.

Chronoterapia môže byť rozhodujúcim faktorom v tom, aby sa telo podporilo vtedy, keď pomoc účinkuje najviac. Účinnosť ošetrenia sa zvýši, neželané vedľajšie účinky sa zmiernia.

Chronoterapia má štyri zásady:

  • optimálna substancia
  • správne množstvo
  • vybraný cieľový orgán
  • najúčinnejší čas

Mladé hnutie medicína proti starnutiu si stanovuje vysoký cieľ. Chce zmeniť biologické pochody v ľudskom tele. Tieto procesy sa formovali milióny rokov. Každé tkanivo, každý orgán má vopred danú ohraničenú životnosť. Naše starnutie má enormne dlhé evolučné dejiny. Máme nádej ich v priebehu niekoľkých desaťročí ukončiť alebo zmeniť. 

To top Nahor

 
Čítajte d’alej: »Človek je to, čo je.«