Prvá obrovská hrozba: Choroby srdca a obehového systému
Nákupné zdroje: Dostanete v lekárňach alebo prostredníctvom spoločnosti Pharmatrans | Horúca linka na objednávky: 00800-8020 8020

Tri obrovské hrozby:

Najzávažnejším rizikovým faktorom je starnutie

Starnutie sa medzitým začalo považovať za najdôležitejší rizikový faktor pre všetky tie ochorenia, ktoré budú určovať náš osud v 21. storočí. Na základe strednej dĺžky života sú milióny ľudí konfrontované s jednou alebo viacerými z týchto obrovských hrozieb:

  • choroby srdca a obehového systému 
  • demencia 
  • nekontrolovaný rast buniek

Zhrnutie zápalových a oxidačných účinkov na príznakoch staroby človeku vyráža dych: problémy so srdcom, ateroskleróza (označuje sa aj ako artérioskleróza), mŕtvica, Alzheimerova choroba, depresia, rakovina, fibromyalgia, osteoartritída, diabetes, metabolický syndróm, erektílna dysfunkcia, poruchy orgazmu, tvorba vrások a celulitída.

 Milióny ľudí prežívajú procesy starnutia už o desaťročia skôr. Moderný životný štýl si ich takpovediac vynucuje.

Zo všetkých týchto dôvodov je zmiernenie týchto tienistých stránok látkovej výmeny (zápalový stres, oxidačný stres) absolútne prvým predpokladom úspešného zvládnutia staroby.

Tie isté okolnosti našej látkovej výmeny, ktoré zapríčiňujú naše biologické starnutie, znižujú aj kvalitu života mladších ľudí. Nikto nemusí najskôr zostarnúť, aby spoznal oslabený imunitný systém, slabý zrak, depresiu, nespavosť, apatiu, utlmenú sexuálnu aktivitu, slabé svaly, hyperglykémiu, nadváhu, bolesti kĺbov, kognitívne deficity. Milióny ľudí prežívajú procesy starnutia už o desaťročia skôr. Moderný životný štýl si ich takpovediac vynucuje.

To top Nahor

 
Čítajte d’alej: Demencia