Chrono-širokospektrálne prostriedky proti predčasným stareckým zmenám
Nákupné zdroje: Dostanete v lekárňach alebo prostredníctvom spoločnosti Pharmatrans | Horúca linka na objednávky: 00800-8020 8020

Indikácie:

Chrono-širokospektrálne prostriedky proti predčasným stareckým zmenám

ResverAge® bol vytvorený ako preventívne opatrenie proti starobe a na zlepšenie zdravotného stavu a výkonnosti. Pred každým použitím na terapeutické účely sa bezpodmienečne odporúča konzultácia s vaším s lekárom. ResverAge® bol vytvorený v súlade s výsledkami mnohých vedeckých a klinických štúdií ako širokospektrálny prostriedok proti predčasným stareckým zmenám. 

Nasledujúci prehľad uvádza len niekoľko ťažkostí, pri ktorých by mohli vďaka sekundárnym rastlinným látkam za určitých okolností nastať terapeuticky vítané zmeny.

  • Zápalový stres (chronické zápalové procesy, silent inflammation): Toto ohrozenie nadobúda v objasnení stareckých procesov v poslednom čase mimoriadny význam. Dôkaz poskytujú zápalové bielkoviny v krvi, hs-CRP (high sensitive C-reactive protein), ktoré sa dajú ľahko zistiť. Ich koncentrácia sa zvyšuje, keď nastáva imunitná reakcia na infekcie alebo iné chorobné prejavy. Diagnostický marker CRP sa meria len zriedkavo. Spolu s faktormi zrážanlivosti sú zápalové reakcie hnacou silou poškodení ciev, ktoré narúšajú enormný tok krvi k srdcu a mozgu. ResverAge® má silné protizápalové a antioxidačné vlastnosti.
  • Alzheimerova demencia: Zápalové markery ako CRP súvisia aj s ochoreniami mozgových ciev. Mozog je rovnako ako srdce mimoriadne odkázaný na bezproblémové zásobovanie krvou.
  • Osteoporóza: Aj na patogenéze metabolizmu kostí sa dlhodobé zápalové reakcie podieľajú v rozhodujúcej miere.
  • Profylaxia srdca a obehového systému: Účinné látky zabraňujú oxidácii a usadzovaniu LDL-cholesterolu ako ďalších spúšťačov poškodení ciev, na ktoré sa vzťahuje takmer 50 percent všetkých smrteľných prípadov.
  •  Metabolický syndróm: ResverAge® zabezpečuje nižšiu hladinu glukózy a inzulínu v krvi. Natrvalo klesá riziko inzulínovej rezistencie. Často vedie k vzniku metabolického syndrómu. Táto metabolická porucha spravidla zahŕňa obezitu. Vedci vidia v antioxidačných a protizápalových substanciách nové perspektívy v boji proti chorobe ľudstva – cukrovke.
  • Génové zdravie:  Dedičnú substanciu DNA a bunkové štruktúry kyseliny ribonukleovej mimoriadne ohrozujú agresívne molekuly kyselín. ResverAge® chráni dedičnú substanciu a aktivizuje systémy opráv v bunkovom jadre.
  • Nekontrolovaný rast buniek: Antioxidanty v ResverAge® zabraňujú vzniku rakoviny prostredníctvom ochrany dedičnej substancie pred voľnými radikálmi. Protirakovino pôsobí aj aktivácia skupín enzýmov proti vzniku chronických zápalov. Výskumy využitia resveratrolu u ľudí chorých na rakovinu sú nádejné. V pokusoch so zvieratami pôsobí chemoterapia pri paralelnom podaní resveratrolu účinnejšie.
  • Oxidačný stres:  ResverAge® vzdoruje v bunke ničivým vplyvom voľných radikálov.

To top Nahor

 
Čítajte d’alej: Ráno aktivizujúco na deň