Stara kitajska knjiga medicine
Dobavitelji: Na voljo v lekarnah in preko podjetja Pharmatrans | Telefonska številka za naročanje: 00800-8020 8020

East Meets West:

Fuzijska medicina v globalni perspektivi

Ob današnjem navdušenju za azijska zdravila in načine zdravljenja pogosto pozabimo, da je v preteklih tisočletjih potekala zelo živahna izmenjava odkritij na področju različnih ved – z Vzhoda na Zahod in z Zahoda na Vzhod.

Tudi naša medicina se ni razvijala v popolni izolaciji. Ta globalna perspektiva in pripravljenost za združitev (fuzijo) tradicionalnih medicin, izkušenj in naravnih bogastev sta v današnjem času izjemno pomembni.

Medicine Daljnega vzhoda, kot sta tradicionalna kitajska medicina in ajurveda, pojmujejo človeka kot celoto telesa in duha.

Sicer zaslužna zahodna medicina se žal vedno bolj oddaljuje od spiritualnih in preventivnih pristopov. Osredotoča se na fiziološki vidik akutnih bolezni in jih pojmuje kot zaporedje vzrokov in učinkovin ter jih diagnosticira z izmerjenimi podatki. Pogosto o takšni medicini govorimo tudi kot o »popravljalni« medicini. Medicine Daljnega vzhoda, kot sta tradicionalna kitajska medicina in ajurveda, pojmujejo človeka kot celoto telesa in duha in zaupajo bolj tankočutnim pristopom. V ospredju sta preprečevanje nastanka bolezni in ohranjanje zdravja. Takšen pristop omogoča odkrivanje latentnih bolezni, ki jih ne bi pokazal niti pregled z magnetno resonanco niti krvna slika.

To top Nazaj na vrh