Gammal kinesisk medicinbok
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Öst möter Väst:

Fusions-medicin i ett globalt perspektiv

Vid det nuvarande segertåget i västvärlden för asiatiska terapeutiska behandlingar och ämnen förbises ofta, att det redan i det förflutna, under årtusendena bakom oss, utväxlades många idéer i stor skala – från Öst till Väst, från Väst till Öst.

Inte heller vår egen läkekonst utvecklades i fullständig isolering. Detta globala perspektiv och beredskapen till en fusion mellan olika skolor för läkekonst, erfarenheter och naturrikedomar är meningsfullare idag än någonsin förr.

Ostasiatiska medicinska discipliner som den traditionella kinesiska eller den ayurvediska läkekonsten betraktar kropp och själ som en enhet.

Den förtjänstfulla västerländska läkekonsten fjärmar sig tyvärr mer och mer från såväl de andliga som från de förebyggande strategierna. Huvudintresset gäller de fysiologiska aspekterna vid akut sjukdom, i sekvens av orsak och verkan, baserat på mätbara uppgifter. Den betecknas ofta som reparationsmedicin. Ostasiatiska medicinska discipliner som den traditionella kinesiska eller den ayurvediska läkekonsten betraktar kropp och själ som en enhet och förtröstar på mer inkännande påverkningar. Även att förebygga sjukdomar och att bibehålla hälsan står i förgrunden. Dessa angreppssätt gör det möjligt att hitta varningstecken på hotande sjukdomar, som ingen magnetkamera och inga blodprov upptäcker.

To top Upp