Rödvins-komplex kapsel från ResverAge®
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Rödvins-komplex

Den koncentrerade kraften i rött vin

Resveratrol

Den koncentrerade kraften i rött vin

Bland de så kallade »Nya fytaminerna» sticker det ut en Superstar: Resveratrol. Det är rödvinsmedicinens viktigaste verkningsämne. Oöverträffad är dess anti-inflammatoriska effekt (hundra procent naturliga COX-2-hämmare med avseende på detta extremt skadliga nyckelenzym). Dessutom sjuttio gånger starkare antioxidant än vitamin C! Och till allt detta, tack vare en i talrika djurförsök upprepad säregenhet, det hittills enda påvisade ämnet som förlänger livet, uppenbarligen genom oberättigad kalorirestriktion. Detta verksamma ämne väckte första gången, genom utforskningen av den så kallade »franska paradoxen», uppseende över hela världen. Trots rökning och fettrik kost uppstod på grund av samtidig konsumtion av rödvin färre hjärtinfarkter.

Vindruvor

Polyfenolet Resveratrol är en naturlig, högeffektiv antioxidant. Den agerar direkt i cellernas kraftverk, neutraliserar fria radikaler och stimulerar det kroppsegna skyddssystemet mot oxidation.

Överallt i människokroppen verkar Resveratrol generellt anti-inflammatoriskt, anti-oxidativt och cellskyddande. I kärlen förhindrar det oxideringen av LDL-kolesterol och därmed den farliga inlagringen i kärlväggen. Därav profiterar särskilt hjärtat, levern och – eftersom polyfenolet bemästrar blod-hjärnbarriären – hjärnan. Denna mekanism är helt och fullt utforskad. 

Resveratrol är sjuttio gånger starkare anti-oxidativt än vitamin C och det enda ämne som visats kunna förlänga livet.

Resveratrol ingriper bromsande i cellernas åldrandeprocess

Nyare arbeten låter förmoda ett skydd mot Alzheimers sjukdom. Nyligen bekräftades det uttryckligen genom en förbättring av blodflödet i armartärerna på överviktiga personer med dramatiskt högt blodtryck. Sedan dess har ytterligare vetenskapliga studier på människan givit ytterligare högintressanta slutsatser praktiskt taget dagligen: Detta polyfenol förbättrar blodcirkulationen i hjärnan. Det startar en försvarsmekanism i hjärtmuskeln mot attacker och aktiverar apoptosen (programmerad celldöd) i tumörvävnaden. Växtämnet Resveratrol verkar i människoblodet hämmande på blodplättarnas aktivitet liknande acetylsalicylsyra och skulle därmed kunna förhindra bildandet av blodproppar.

Polyfenolet Resveratrol är en naturlig, högeffektiv antioxidant

Störst uppmärksamhet inom Anti-Aging-medicinen får en annan unik egenskap hos Resveratrol: Det ingriper bromsande i cellernas åldrandeprocess. Ty detta polyfenol aktiverar en särskild livslängdsgen och är hittills det enda ämnet med en beprövad livsförlängande verkan på olika organismer. Den simulerar en minskning av kalorier (kalorirestriktion, CR) och är erkänd som en CR-stimulant.

Näringsenergibegränsning vid fullvärdeskost räknas till de längst kända och bäst beprövade behandlingsmetoderna för att förlänga livet. Kalorirestriktion utlöser i cellen en förstärkt DNA-reparation. Genom den förlängs livslängden för den enskilda cellen likadant som för hela organismen.

Bara sedan 1989 har fler än 3000 forskningsrapporter över de olika verkningsområdena för detta spektakulära växtämne offentliggjorts.

Alla dessa egenskaper gör Resveratrol till det ultimata Anti-Aging-ämnet överhuvudtaget.

Quercetin

Denna anti-inflammatoriska och anti-oxidativa flavonoid skyddar blodkärl, exempelvis även i ögat, och hämmar utvecklingen av cancer.

Grönt te (katekiner)

Katekiner

De är de mest verksamma ämnena i grönt te med en skyddande effekt, framför allt på kärlen i hjärtat och hjärnan. De bekämpar virus och bakterier och förhindrar upptaget av fetthaltiga miljögifter – ett effektivt skydd mot cancer!

Druvkärnor

OPC

Likaså en infångare av fria radikaler, ungefär tjugo gånger starkare än vitamin C och femtio gånger starkare än vitamin E, från druvkärnor. OPC kan passera genom den skyddande blod-hjärn-barriären och verkar även kunna skydda hjärnvävnad. Därför anses denna flavonoid motverka Alzheimers sjukdom.

To top Upp

 
Läs mer: Omega 3