Ludwig Feuerbach
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

»Människan är vad hon äter»

(Ludwig Feuerbach, 1804–1872)

De viktigaste åldrandefaktorerna är numera väl kända. De leder till de avgörande frågorna: Vilka av växternas innehållsämnen måste man kombinera, så att människan på sätt och vis föryngras och kommer sin dröm om evig ungdom närmare på ett naturligt sätt? Vad är det optimalt rätta i vilket ögonblick?

Att tanklöst gripa efter multivitamintabletten räcker på långt när inte längre.

Svaret på detta ger detta kompendium. Startskottet för att hålla de tre största åldersrelaterade sjukdomarna borta.

Om allt detta hade 1846 den gastrosofiska tyska revolutionären Ludwig Feuerbach ingen aning. Ändå förtjänar han mycket beröm för livsmedelshistoriens berömdaste stambordstes: »Människan är vad hon äter.» För honom var »den öppna munnen ingången till naturens inre».

Åt dagens kunskap om polyfenoler, över naturliga strategier mot inflammatorisk stress (silent inflammation, kroniska lågtröskelinflammationprocesser) och mot oxidativ stress (genom aggressiva syreradikaler) skulle han ha glatt sig omåttligt. För honom började Anti-Aging-medicinen sitt segertåg ett och ett halvt sekel för sent men just i rättan tid för oss.

To top Upp