Dam som telefonerar
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Konsument-tips, info, beställningar

Dosering

Normalt ska hela innehållet i morgonförpackningen (AM) intas på morgonen och hela innehållet i kvällsförpackningen (PM) på kvällen tillsammans med rikligt med vätska.

Biverkningar, kontraindikationer

De växter, ur vilka extrakten utvinns, har visat sig i allmänhet tolereras väl över hela världen i traditionella livsmedel. Hälsosamheten tryggas på så vis för ett brett dosintervall. Vid överkänslighet mot något av innehållsämnena i preparatet avråds från intag.

Observera!

Vid sjukdom eller vid samtidig varaktig användning av läkemedel bör ResverAge® under alla omständigheter användas först efter samråd med läkare. Förvaras utom räckhåll för barn på en sval, torr plats.

Priser

Produktnummer Produktbeskrivning Mängd Pris
LHP92000 ResverAge® 30 dygnsförp. 116,65 €
LHP92003 ResverAge® 3×30 dygnsförp. 279,96 €

Försäljningsställen

ResverAge® säljs på apotek eller genom Firma
Pharmatrans.

Öppnar extern länk i nytt fönsterLadda ned beställningsformuläret här!

Ytterligare information om Vitabasix® kan erhållas på internet på:
Öppnar extern länk i nytt fönsterwww.vitabasix.com

Good Manufacturing Practice

ResverAge® framställs enligt standarden för GMP (Good Manufacturing Practice, god tillverkningssed). Kvalitet, renhet och koncentration prövas av oberoende testlaboratorier i enlighet med riktlinjerna från FDA (Food & Drug Administration).

To top Upp