Kronoterapin tillför det optimala ämnet vid den verksammaste tidpunkten
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Introduktion till kronobiologin:

Effektivare läkning med den inre klockan

Kunskapen om effekten av de ämnen växterna innehåller blir allt mer konkret. Av många, många dussin ämnen skapas preparat med verkligt speciell målsättning. Det är då av särskild betydelse vid vilken tidpunkt och i vilken kombination vi tillgängliggör vår organism detta. Kronoterapin föreskriver terapeutiska åtgärder i samklang med den inre klockan. Ett komplicerat regelverk anger det bästa ögonblicket för att få störst effekt med den lägsta dosen för en intelligent interaktion mellan ämnena. Här korrigerar kronobiologins förbluffande vetenskap de senaste årtiondenas felaktiga utveckling. På så vis är det uteslutet att göra det rätta vid fel tidpunkt.

Ett komplicerat regelverk anger det bästa ögonblicket för att få störst effekt med den lägsta dosen för en intelligent interaktion mellan ämnena.

Kronoterapin kan vara den avgörande faktorn för att stödja kroppen speciellt då, när hjälpen ger störst effekt. Effektiviteten av en behandling ökas, oönskade biverkningar minskas.

De fyra principerna för kronoterapi är:

  • Det optimala ämnet
  • Den rätta mängden
  • Det inriktade målorganet
  • Den verksammaste tidpunkten

Anti-Aging-medicinens unga rörelse har satt ett högt mål. Den vill förändra biologiska processer i människokroppen. Dessa präglingar har skapats under miljontals år. Varje vävnad, varje organ har föregivits en begränsad livslängd. Vårt åldrande har en enormt lång evolutionär historia. Vi har tillförsikten att lyfta den inom några årtionden, eller vända om.

To top Upp