Kronobiologiska bredspektrumåtgärder mot förtida åldersrelaterade förändringar
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Indikationer:

Kronobiologiska bredspektrumåtgärder mot förtida åldersrelaterade förändringar

ResverAge® är helt igenom utformad för åldersförebyggande åtgärder samt för att öka välbefinnandet och prestationskraften. Före varje användning i behandlingssyfte rekommenderas du absolut att samråda med läkare. ResverAge® har utformats i enlighet med resultateten av otaliga vetenskapliga studier och tillämpningsutvärderingar såsom bredspektrumåtgärd mot förtida åldersrelaterade förändringar.

Följande översikt räknar upp bara några besvär, där fytokemikalier under vissa omständigheter kunnat åstadkomma terapeutiskt önskade förändringar.

  • Inflammatorisk stress (kroniska inflammatoriska processer, silent inflammation): Detta hot har på senare tid givits en särskild betydelse i förklaringen av åldrandeprocesser. Beviset levererar enkelt upptäckta inflammatoriska proteiner i blodet, hs-CRP (high sensitive C-reactive protein). Deras koncentration ökar när immunförsvaret reagerar mot infektioner eller andra sjukdomstillstånd. Diagnosmarkören CRP mäts endast sällan. Tillsammans med koagulationsfaktorer är inflammationsreaktioner den drivande kraften bakom kärlsjukdomar, som stör det väldiga blodflödet till hjärtat och hjärnan. ResverAge® har starkt anti-inflammatoriska och anti-oxidativa egenskaper.
  • Alzheimer-demens: Inflammatoriska markörer som CRP korrelerar också med kärlsjukdomar i hjärnan. Den är precis som hjärtat exceptionellt beroende av en komplikationsfri blodtillförsel.
  • Osteoporos: Även i patogenesen benstommens ämnesomsättning är smygande inflammationsreaktioner definitivt inblandade.
  • Hjärt-kärl-profylax: De verksamma ämnena förhindrar oxidation och inlagring av LDL-kolesterol som en ytterligare utlösande faktor för kärlskador, till vilka man hänför nästan 50 procent av alla dödsfall.
  • Metabolt syndrom: ResverAge® frambringar lägre nivåer av glukos och insulin. På lång sikt minskar risken för insulinresistens. Det leder ofta till bildandet av ett metabolt syndrom. Denna ämnesomsättningens urspårning inbegriper vanligtvis fetma. Forskarna ser i anti-oxidativa och anti-inflammatoriska ämnen nya perspektiv i kampen mot folksjukdomen diabetes.
  • Gen-hälsa: Arvsmassan DNA och ribonukleinsyrans cellstrukturer är särskilt hotade av aggressiva syremolekyler. ResverAge® skyddar arvsmassan och aktiverar reparationssystem i cellkärnan.
  • Okontrollerad celltillväxt: Antioxidanterna i ResverAge® förhindrar uppkomsten av cancer genom att skydda arvsmassan mot fria radikaler. Cancerförebyggande verkar även aktiveringen av enzymgrupper för att förebygga kroniska lågtröskelinflammationer. Studier i användningen av Resveratrol för människor som insjuknat i cancer ser lovande ut. I djurförsök verkade kemoterapi mer effektivt vid samtidigt intag av Resveratrol.
  • Oxidativ stress: ResverAge® verkar i cellen mot de skadliga effekterna av fria radikaler.

To top Upp