Den fantastiska rikedomen av fytokemikalier
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Fytokemikalier, de »nya fytaminerna»

Växter kan inte undvika faror. Därför har naturen under miljontals år utvecklat skyddssystem för dem. Låt oss föreställa oss en tomat: I veckor är det under dagen starkt solljus, på natten inte bara ett temperaturfall, daggen täcker tomaten med fukt, där svampar, virus och bakterier känner sig hemmastadda.

Särskilda fytoalexiner – i tomaten är det färgämnet lykopen – hjälper varje enskild planta att överleva och frodas. Ju extremare miljöer, ju högre växtplats, ju stenigare mark, ju kallare på natten, desto mer skydd behöver den. Sedan ungefär 10 000 år har civilisationer genom skarpsinniga iakttagelser upptäckt, att dessa plantornas Anti-aging-ämnen i växtvärlden kan användas även på människor.

Omkring 40 000 fytokemikalier har hittills identifierats och i hög grad utforskats och förståtts.

Vad de åstadkommer i vindruvan, i grönt te, i broccoli, i tomat, i acai-bär från den brasilianska regnskogen, i vanliga gojibär (identiska med gojiplantan som växer i Kina) och i otaliga andra exotiska frukter och grönsaker, ska uppnås även i våra kroppar. Därför fokuserar Anti-Aging-medicinen på den verkligt förbluffande rikedomen av fytokemikalier.

Omkring 40 000 fytokemikalier har hittills identifierats och i hög grad utforskats och förståtts. De snabbaste datorer analyserar datamängder från undersökningar av stora befolkningsgrupper – cirka 120 000 sjuksköterskor från den berömda »Nurses’ Health Study». De därigenom vunna resultaten utgör sedan åratal en grundpelare för Anti-Aging-medicinen.

To top Upp