Matcha Tee (grönt te)
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Allt det bästa på en gång: ResverAge®

För den enskilde är det omöjligt att själv sammanställa och korrekt efter tid på dagen tillföra kroppen en optimal blandning av verksamma fytokemikalier. Dosen, interaktionen mellan ämnena och de, på grundval av våra interna klockor, effektivaste verkningsfaserna kräver vetenskapligt fastställda recept.

ResverAge® förkroppsligar realiseringen av den bästa kunskapen ur 4000-års Anti-Aging-medicin i utvecklingen till en All-in-One-produkt. Allt det bästa på en gång. Med betoning, naturligtvis, på förebyggande av kroniska lågtröskelinflammationer (inflammatorisk stress), på bekämpning av den destruktiva kraften från fria syreradikaler (oxidativ stress) och på den oberättigade kalorirestriktionen för att aktivera långlevnadsgener i den mänskliga organismen. Det är ofrånkomliga åtgärder för att avvärja de största åldersrelaterade hoten: Hjärt-kärlsjukdomar, kognitiva brister och ödesdiger förlust av cellens hälsa.

ResverAge® förkroppsligar realiseringen av den bästa kunskapen ur 4000-års Anti-Aging-medicin i utvecklingen till en All-in-One-produkt.

To top Upp