DNA äventyras av oxidativ stress
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Ämnesomsättningens skuggsida

Fiende nummer 2: Oxidativ stress

Fiende nummer 2: Oxidativ stress (cellattacker från aggressiva syremolekyler). Så kallade fria radikaler är restprodukter av näringens omvandling till energi. Socker, kolhydrater och fetter förbränner vi under medverkan av den extremt reaktiva gasen syre (den utgör en femtedel av vår andningsluft). Därvid inträffar ideligen incidenter. Enskilda gasmolekyler bryter sig loss och attackerar de delar av cellen, där de just då är aktiva. Vår kropp består av 100 000 000 000 000 sådana mini-kraftverk för bildandet av kemisk energi, som vart och ett varje sekund förlorar kontrollen över tiotusentals av dessa angripare. De orsakar ett slags frätgropar i vävnaden. Upp till en viss dimension klarar skyddsmekanismerna i cellen av dessa oxiderande molekyler.

Båda dessa skador – den inflammatoriska stressen och den oxidativa stressen – förlöper helt i bakgrunden, utan alarmerande symtom, i årtionden.

Men vår moderna livsstil bidrar som aldrig förr till att situationen förvärras. Kampen är för länge sedan avgjord mot vår hälsa. Miljöförorening av luft, mark och vatten, strålning (också från datorer, laptops och TV-rutor), tobaksrök och bekämpningsmedel främjar särskilt starkt såväl de fria radikalernas aggressivitet som deras antal. Dessutom förökar i kroppen ackumulerade tungmetaller sig, ja till och med effekterna av stress, de förödande syreradikalerna i storleksordningar, som inte kan desarmeras med normala medel.

To top Upp