Socker, kolhydrater och fetter förbränner vi under medverkan av den extremt reaktiva gasen syre.
Försäljningsställen: Säljs på apotek eller genom Firma Pharmatrans | Beställnings-hotline: 00800-8020 8020

Ämnesomsättningens skuggsida

Fiende nummer 1: Inflammatorisk stress

Fiende nummer 1: Inflammatorisk stress (smygande inflammatoriska reaktioner, »silent inflammation»). Den förlöper helt smärtfritt och bereder på så sätt obemärkt vägen för de stora kroniska åldersrelaterade sjukdomarna. Under normala omständigheter är varje inflammation en stridsåtgärd från kroppens sida mot infektioner och sjukdomsalstrare.

Omega 6 har numera en övervikt på mellan tio och tjugo till ett gentemot Omega 3.

Den startas av bestämda fettsyror i vår näring (Omega 6) och stoppas av närbesläktade fettsyror (Omega 3) – förutsatt att vi konsumerar ungefär lika mycket av båda. Och precis det är problemet: Omega 6 (framför allt i många industriellt förädlade vegetabiliska oljor) har numera en övervikt på mellan tio och tjugo till ett gentemot Omega 3 (exempelvis fiskolja, kallpressad linolja, hampfröolja, rapsolja och valnötter)! Detta får till följd att det pågår permanenta inflammationsvågor i kroppen, eftersom Omega 3 saknas som potent antagonist för att stoppa dem.

Först sedan cirka ett decennium har den förebyggande geriatriken på allvar ägnat sig åt följderna av denna riskfaktor. Situationen är verkligen alarmerande: Socker, kolhydrater och fetter förbränner vi under medverkan av den extremt reaktiva gasen syre. Därvid inträffar ideligen incidenter. Smygande inflammationsreaktioner genom år och årtionden anses vara väsentliga orsaker till en rad kroniska sjukdomar som leder till döden. De hotar miljontals människor, inte bara i hög ålder, med hjärt-kärlsjukdomar, med Alzheimers sjukdom och med okontrollerad celltillväxt.

Socker, kolhydrater och fetter förbränner vi under medverkan av den extremt reaktiva gasen syre. Därvid inträffar ideligen incidenter.

To top Upp