Silent inflammation en Alzheimer-dementie
Leveranciers: Verkrijgbaar in apotheken of via de firma Pharmatrans | Bestel-hotline: 00800-8020 8020

Drie mega-bedreigingen:

Belangrijkste risicofactor is het ouder worden

Dat sluimerende ontstekingen door het grootste deel van de geneeskunde worden verwaarloosd, kan als ernstig worden beschouwd. Want een dergelijk proces sleept meestal meerdere met zich mee. Het wordt vergaand geaccepteerd, dat vrouwen met reumatische artrithis twee keer zoveel risico lopen op een myocardinfarct. Ook de door ouderdom bepaalde macula-degeneratie (AMD), een netvliesbeschadiging, komt vaker voor.

Bij de ontwikkeling van een later optredende Alzheimer-dementie (late-onset Alzheimer disease) vermoedt men ook silent inflammation.

Tot voor kort werd er gehoopt, dat de hersenen een gebied zijn, die speciaal wordt beschermd. Jammer genoeg weerleggen de nieuwe bevindingen dit vermoeden. Ook worden sommige ziekten van het centrale zenuwstelsel in een adem genoemd met sluimerende ontstekingsprocessen. Als veroorzakers gelden plaquevormers in de vaten. Bij de ontwikkeling van een later optredende Alzheimer-dementie (late-onset Alzheimer disease) vermoedt men ook silent inflammation. Hierbij spelen genetische, biologische en milieufactoren zoals voeding een rol. Ook wordt een samenwerking herkend van oxidatieve en inflammatoire stress. Het leidt tot een versneld verlies van cognitieve capaciteiten.

To top Naar boven

 
Lees verder: Ongecontroleerde celgroei