Vitalità, saħħa u dehra sabiħa
Fejn jinxtara: Disponibbli fl-ispiżeriji jew mill-kumpanija Pharmatrans | Hotline għall-ordnijiet: 00800-8020 8020

Sa mill-qedem, in-nies stinkaw għall-vitalità, is-saħħa u dehra sabiħa sa fix-xjuħija. L-aħħar deċenju ġab miegħu l-akbar progress, żieda tremenda fl-għarfien, għall-ewwel darba fl-istorja tal-bniedem, tgħinna nifhmu l-proċess tax-xjuħija fuq livell ċellulari. Fuq livell molekulari nħarsu lejn il-misteru tax-xjuħija. Fl-istess waqt nagħrfu dak li huwa sorprendenti u allarmanti: anke l-proċessi bijoloġiċi importanti u inevitabbli għandhom naħa oskura. Huma r-riżultati naturali tal-metaboliżmu u jakkumpanjawna matul ħajjitna kollha. Huma jiffurmaw ir-rabta bejn dieta ħażina u 50 sa 70 fil-mija tal-mard taċ-ċivilizzazzjoni tagħna.

ResverAge® – L-ewwel preparazzjoni tal-anti-aging kronobijoloġika ta’ spettru wiesa’: All-in-One