Il-ktieb l-antik tal-mediċina Ċiniża
Fejn jinxtara: Disponibbli fl-ispiżeriji jew mill-kumpanija Pharmatrans | Hotline għall-ordnijiet: 00800-8020 8020

Il-Lvant jiltaqa’ mal-Punent

Mediċina ta’ fużjoni b’perspettiva globali

Bir-rebħa preżenti tal-miżuri terapewtiċi u s-sustanzi Asjatiċi fid-dinja tal-Punent huwa ta’ spiss injorat il-fatt li fil-millenji li diġà għaddew ġew mibdula ħafna ideat fuq skala kbira - mil-Lvant għall-Punent u mill-Punent għal-Lvant.

Anke l-mediċina tagħna stess ma żvilluppatx b’mod kompletament iżolat. Din il-perspettiva globali u r-rieda għal fużjoni ta' skejjel ta' mediċini, esperjenzi u riżorsi naturali differenti huma llum aktar validi minn qatt qabel.

Fergħat ta’ mediċina tal-Lvant Imbiegħed bħal dik Ċiniża tradizzjonali jew l-Ayurveda jikkunsidraw il-ġisem u l-ispirtu bħala ħaġa waħda.

Il-mediċina ta’ mertu tal-Punent sfortunatament qed titbiegħed aktar u aktar mil-lat spiritwali kif ukoll mill-approċċi preventivi. L-interess ewlieni huwa l-aspetti fiżjoloġiċi ta’ mard akut, fis-sekwenza ta’ kawża u effett, ibbażati fuq dejta li tista’ titkejjel. Dan huwa spiss imsejjaħ mediċina ta’ tiswija. Fergħat tal-mediċina tal-Lvant Imbiegħed bħal dik Ċiniża tradizzjonali jew l-Ayurveda jikkunsidraw il-ġisem u l-ispirtu bħala ħaġa waħda u jafdaw l-influwenzi aktar sensittivi. Barra minn hekk, il-prevenzjoni tal-mard u l-manutenzjoni tas-saħħa huma ta’ prijorità. Dawn il-metodi jagħmluha possibbli li jinstabu twissijiet għall-mard imminenti li mhumiex żvelati minn skener tal-MRI jew test tad-demm. 

To top ’il fuq