Kronobiologiset laajakirjoiset toimenpiteet ennenaikaisia ikääntymismuutoksia vastaan
Hankintalähteet: Saatavissa apteekeista tai Pharmatransin kautta | Tilaustuki: 00800-8020 8020

Käyttöaiheet:

Kronobiologiset laajakirjoiset toimenpiteet ennenaikaisia ikääntymismuutoksia vastaan

ResverAge® on suunniteltu vanhuutta ehkäiseviä toimenpiteitä ja hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lisäämistä varten. Ennen käyttöä hoidollisiin tarkoituksiin on välttämättä otettava yhteys lääkäriin. ResverAge® on suunniteltu laajakirjoiseksi toimenpiteeksi ennenaikaisia ikääntymismuutoksia vastaan, ja suunnittelussa on otettu huomioon lukuisien tieteellisten tutkimuksen tulokset ja havaintokäytöt.

Seuraavassa esitellään vain muutamia vaivoja, joissa sekundaariset kasviaineet saivat aikaan tietyissä oloissa hoidollisesti toivottuja muutoksia.

  • Tulehduksellinen stressi (kroonis-tulehdukselliset prosessit, hiljainen tulehdus): Tämä uhka on saanut viime aikoina erityisen merkityksen ikääntymisprosessien selityksessä. Todisteena ovat helposti määritettävät tulehdusproteiinit veressä, hs-CRP (high sensitive C-reactive protein). Niiden pitoisuus nousee, kun infektiot tai muut tautitapahtumat käynnistävät immuunireaktion. Diagnostista merkkiainetta CRP:tä mitataan vain harvoin. Hyytymistekijät ja tulehdusreaktiot ovat yhdessä liikkeelle ajava voima verisuonivaurioissa, jotka häiritsevät verenvirtausta sydämeen ja aivoihin. ResverAge®:lla on vahvasti tulehduksia estäviä ja antioksidatiivisia ominaisuuksia.
  • Alzheimer/dementia: Tulehdukselliset merkkiaineet kuten CRP korreloivat myös aivojen verisuonisairauksien kanssa. Aivot samoin kuin sydän ovat riippuvaisia jatkuvasta verenkierrosta ilman komplikaatioita.
  • Osteoporoosi: Hiljaiset tulehdukset ovat ratkaisevasti osallisena luun aineenvaihduntataudin synnyssä ja kehittymisessä.
  • Sydän-verisuoni-profylaksia: Tehoaineet estävät LDL-kolesterolin hapettumista ja varastoitumista, mikä on verisuonivaurioiden laukaisija ja joka aiheuttaa 50 prosenttia kaikista kuolemantapauksista.
  • Metabolinen oireyhtymä: ResverAge® laskee veren glukoosi- ja insuliinitasoa. Insuliiniresistenssiriski laskee pysyvästi. Se johtaa usein metabolisen oireyhtymän syntyyn: Tämä aineenvaihduntahäiriö johtaa yleensä rasvatautiin. Tiedemiehet näkevät antioksidatiivisissa ja tulehdusta vastustavissa aineissa uusia perspektiivejä taistelussa kansantautia diabetesta vastaan.
  • Geenien terveys:  Aggressiiviset happimolekyylit uhkaavat erityisesti perintöainesta DNA:ta ja ribonukleiinihapon solurakenteita. ResverAge® suojaa perintöainesta ja aktivoi korjausjärjestelmät solun tumassa.
  • Hallitsematon solujen kasvu: ResverAge®:n antioksidantit estävät syövän syntymistä suojaamalla perintöainesta vapaita radikaaleja vastaan. Entsyymiryhmien aktivointi vaikuttaa myös syöpää ehkäisevästi ja estää kroonisen matalakynnyksisiä tulehduksia. Syöpään sairastuneiden resveratrolin käytöstä tehdyt tutkimukset ovat lupaavia. Eläinkokeissa kemoterapia vaikuttaa tehokkaammin yhdessä resveratrolin kanssa.
  • Oksidatiivinen stressi: ResverAge® torjuu tuhoisia vaikutuksia solussa.

To top Alkuun