DNA'et er i fare på grund af oxidativ stress
Forhandlere: Kan købes på apoteket eller via firmaet Pharmatrans.| Bestillingshotline: 00800-8020 8020

Stofskiftets skyggesider

Den anden fjende: Oxidativ stress

Den anden fjende: Oxidativ stress (celleangreb på grund af aggressive iltmolekyler). Såkaldte frie radikaler er et affaldsprodukt fra omdannelsen af næring til energi. Vi forbrænder sukker, kulhydrater og fedtstoffer under medvirkning af den ekstremt reaktive gasart, ilt (som udgør en femtedel af vores indåndingsluft). Her vil der gentagne gange forekomme episoder. Enkelte gasmolekyler river sig løs og angriber bestanddele i den celle, de netop er aktive i. Vores krop består af 100.000.000.000.000 sådanne mini-kraftværker der danner kemiske energibærere, og hvert enkelt mister hvert sekund magten over titusinde sådanne angribere. De bevirker en slags rusttæring i vævet. Til en vis grad klarer cellens beskyttelsesmekanismer disse oxiderende molekyler.

Begge skader – den inflammatoriske stress og den oxidative stess – forløber i årtier udelukkende i baggrunden, uden alarmerende symptomer.

Men vores moderne livsstil bidrager som aldrig før til at skærpe situationen. Kampen er for længst afgjort til ulempe for vores sundhed. Forurening af luften, jorden og vandet, stråling (også fra computere, laptops og fjernsynsskærme), tobaksrøg og pesticider fremmer kraftigt både frie radikalers aggressivitet og antal. Desuden mangedobler ophobede tungmetaller i kroppen, endda følgerne af stress, de ødelæggende iltradikaler til størrelsesordener, der ikke kan uskadeliggøres med normale midler.

To top Til toppen