Bredspektrede chronobiologiske foranstaltninger mod for tidlige aldersrelaterede forandringer
Forhandlere: Kan købes på apoteket eller via firmaet Pharmatrans.| Bestillingshotline: 00800-8020 8020

Indikationer:

Bredspektrede chronobiologiske foranstaltninger mod for tidlige aldersrelaterede forandringer

ResverAge® er et universelt middel til aldersforebyggende foranstaltninger og konciperet til at øge velbefindendet og præstationsevnen. Før det anvendes til terapeutiske formål anbefales det, at du altid først rådfører dig med din læge. ResverAge® blev konciperet i overensstemmelse med resultaterne fra utallige videnskabelige undersøgelser og observationer som bredspektret foranstaltning mod for tidlige aldersrelaterede forandringer.

Følgende oversigt viser kun enkelte lidelser, hvor der ved hjælp af sekundære plantestoffer under bestemte omstændigheder kunne realiseres terapeutisk, ønskede forandringer.

  • Inflammatorisk stress (kronisk-inflammatoriske processer, silent inflammation): Denne trussel har i den seneste tid fået en særlig betydning for forklaringen af aldringsprocesserne. Beviset herfor leveres af betændelsesprotein i blodet, hs-CRP (high sensitive C-reactive protein). Koncentrationen stiger når immunreaktionen aktiveres på grund af infektioner eller andre sygdomstilfælde. Diagnosemarkøren CRP måles kun sjældent. Sammen med koagulationsfaktorer er betændelsesreaktioner den drivende kraft bag karskader, der forstyrrer den enorme blodgennemstrømning til hjertet og hjernen. ResverAge® har stærke betændelseshæmmende og anti-oxidative egenskaber.
  • Alzheimer-demens: Inflammatoriske markører som CRP korrelerer også med karsygdomme i hjernen. Den er som hjertet afhængig af en ukompliceret blodforsyning. 
  • Osteoporose: Snigende betændelsesreaktioner har også i væsentlig grad en andel i knoglestofskiftets patogenese.
  • Hjerte-kredsløbs-profylakse: De virksomme stoffer forhindrer oxyderingen og aflejringen af LDL-kolesterol som en anden udløser af karskader, som næsten 50 procent af alle dødsfald kan henføres til.
  •  Metabolisk syndrom:  ResverAge® bevirker en lav blodkoncentration af glukose og insulin. I længden reduceres risikoen for insulinresistens. Dette resulterer ofte i dannelsen af et metabolisk syndrom. Denne stofskifteafsporing resulterer som regel i fedme. Forskere ser i anti-oxidative og anti-inflammatoriske substanser nye perspektiver i kampen mod folkesygdommen diabetes.
  • Gen-sundhed:   Arvemassen DNA og ribonukleinsyrens cellestrukturer trues især af aggressive iltmolekyler. ResverAge® beskytter arvemassen og aktiverer reparationssystemer i cellekernen.
  • Ukontrolleret cellevækst: Antioxydanterne i ResverAge® virker kræftforebyggende ved at beskytte arvemassen mod frie radikaler. Aktiveringen af enzymgrupper til forebyggelse af kroniske betændelser med en lav tærskel virker også kræftforebyggende. Undersøgelser af brugen af resveratrol hos kræftsyge forløber lovende. I dyreforsøg virker en kemoterapi mere effektiv ved samtidig ordinering af resveratrol.
  • Oxidativ stress: ResverAge® modvirker frie radikalers ødelæggende påvirkninger i cellen.

To top Til toppen