DNA je ohrožena oxidativním stresem.
Dostupnost: K dostání v lékárnách nebo prostřednictvím společnosti Pharmatrans | Objednávkový telefon: 00800-8020 8020

Stinné stránky látkové výměny

Druhý nepřítel: Oxidativní stres

Druhý nepřítel:  Oxidativní stres (poškozování buněk agresivními atomy kyslíku) Takzvané volné radikály jsou odpadním produktem přeměny potravy v energii. Cukry, bílkoviny a tuky spalujeme s využitím extrémně reaktivního kyslíku (tvoří jednu pětinu vzduchu, který vdechujeme). Přitom dochází pokaždé k nežádoucím jevům. Jednotlivé molekuly kyslíku se štěpí a útočí na součásti buněk, v nichž jsou právě aktivní. Naše tělo se skládá z 100 000 000 000 000 takových minielektráren, v nichž jsou vytvářeny nosiče energie na chemické bázi, a každá jednotlivá ztrácí každou vteřinou své síly působením desetitisíců kyslíkových útočníků. V tkáních způsobují jistý druh koroze. Až do určitého rozsahu se buňky s těmito oxidujícími radikály dokážou vypořádat díky vlastním obranným mechanismům. 

Oba druhy poškození – zánětlivá stresová reakce i oxidativní stres – probíhají zcela nenápadně, bez varovných příznaků, po celá desetiletí.

Ale náš moderní životní styl přispívá ke zhoršení situace jako nikdy předtím. Boj je dávno rozhodnut v neprospěch našeho zdraví. Znečištění vzduchu, půdy a vody, záření (rovněž z počítačů, notebooků a televizních obrazovek), tabákový kouř a pesticidy zvyšují mimořádně silně jak počet volných radikálů, tak i jejich agresivitu. Rovněž kovy nahromaděné v našem těle a dokonce i následky psychického stresu znásobují počet ničivých kyslíkových radikálů natolik, že už je náš organismus nedokáže vlastními silami neutralizovat.

To top Nahoru

 
Přečtěte si více: Rozsáhlá biologická poškození