Ludwig Feuerbach
Dostupnost: K dostání v lékárnách nebo prostřednictvím společnosti Pharmatrans | Objednávkový telefon: 00800-8020 8020

»Člověk je tím, co jí«

(Ludwig Feuerbach, 1804–1872)

Nejdůležitější faktory stárnutí jsou v současnosti dobře známy. Přivádějí nás k rozhodujícím otázkám: Jaké látky rostlinného původu musíme zkombinovat, aby člověka v jistém smyslu omladily a přirozenou cestou ho přiblížily snu o věčném mládí? Co a ve kterém okamžiku je tím nejlepším?

Bezmyšlenkovitým sáhnutím po tabletě multivitaminového přípravku už dávno ničeho mimořádného nedosáhneme.

Odpověď dává toto kompendium. Startovní výstřel v boji proti třem nejvýznamnějším onemocněním souvisejícím se stářím.

O ničem z toho neměl v roce 1846 německý gastrozofický revolucionář Ludwig Feuerbach ani tušení. Přesto mu patří náš vděk za nejslavnější tezi dějin výživy: »Člověk je tím, co jí.« V jeho úvahách byla »otevřená ústa vstupní branou do nitra přírody«.

Byl by mimořádně nadšen dnešními poznatky o polyfenolech, o přírodních strategiích proti zánětlivé stresové reakci (silent inflammation, chronické nízkoprahové zánětlivé procesy) a proti oxidativnímu stresu (způsobovanému agresivními kyslíkovými radikály). Vítězného tažení medicíny bojující proti stárnutí se nedočkal – začalo o půldruhé století později, pro nás ale ještě včas.

To top Nahoru