Хронотерапията осигурява оптималната субстанция в момента с най-голямо действие
Места за закупуване: Купува се в аптеките или чрез фирма Фарматранс  | Телефон за поръчки: 00800-8020 8020

Въведение в хронобиологията:

Ефикасно лечение с вътрешния биологичен часовник

Знанията за действието на веществата с растително съдържание стават все по-конкретни. От много, десетки много субстанции се концепират препарати със специално предназначение. При това от особено значение е, в кой момент и в каква комбинация ще ги предоставим на организма ни. Хронотерапията предписва терапевтични мерки в хармония с вътрешния биологичен часовник. Едно трудно правило предвижда най-добрия момент за най-голямото действие с най-минималната дозировка за интелигентно взаимодействие на веществата едно с друго. Тук изумяващата наука на хронобиологията коригира грешките от развитията на отминалите десетилетия. Така се изключва да се направи правилното в грешното време.

Едно трудно правило предвижда най-добрия момент за най-голямото действие с най-минималната дозировка за интелигентно взаимодействие на веществата едно с друго.

Хронотерапията може да е решаващият фактор в подкрепа на организма точно тогава, когато помощта причинява най-голямо действие. Ефикасността на едно лечение се увеличава, а нежеланите странични въздействия се намаляват.

Четирите правила на хронотерапията са:

  • Оптималната субстанция
  • Точното количество
  • Целовият орган
  • Моментът с най-голямо действие

Младото движение – медицина против стареене си поставя доста висока цел. Тя иска да промени биологичните процеси в човешкия организъм. Тези идеи са възникнали за милиони години. За всяка тъкан, за всеки орган е предвидено ограничено време на живот. Нашето стареене има изключително дълга еволюционна история. Ние сме дълбоко убедени в рамките на малко десетилетия да я премахнем или преобърнем. 

To top Към начало