Водят ли влачещите се възпалeния до рак?
Места за закупуване: Купува се в аптеките или чрез фирма Фарматранс  | Телефон за поръчки: 00800-8020 8020

Три мега-заплахи:

Най-важният рисков фактор е стареенето

Предизвикателството е ясно: Не става въпрос за нещо по-малко от това, да се осъществи по-голяма продължителност на живот на организма, отколкото му е определено от еволюцията.

Безспорно е, че дори леки форми на астма имат възпалително минало. Биопсии и други изследвания доказват хронични възпаления на бронхите. Установяват се колагенни образувания, които водят до нелечими оплаквания при дишане. 

Предизвикателството е ясно: Не става въпрос за нещо по-малко от това, да се осъществи по-голяма продължителност на живот на организма, отколкото му е определено от еволюцията. При това е интересно да се знае: Определени субстанции от растителния свят със специално действие могат да спрат неизбежни и вредни ефекти от подобен вид! 

Най-новите концепти причиняват сега за първи път обрат и спиране на тези изключително много опасни процеси на стареене. 

To top Към начало