ДНК е застрашена от окислителния стрес
Места за закупуване: Купува се в аптеките или чрез фирма Фарматранс  | Телефон за поръчки: 00800-8020 8020

Лошите страни на обмяната на веществата

Втори враг: окислителен стрес

Втори враг: окислителен стрес (клетъчни атаки чрез агресивни кислородни молекули). Така наречените свободни радикали са отпадъчният продукт на преобразуването на храната в енергия. Захар, въглехидрати и мазнини ние преработваме под въздействието на екстремно реактивния газ кислород (това е една пета от вдишвания въздух). При това се случват винаги инциденти. Единични газови молекули се откъсват и атакуват съставни части на клетката, в която са в момента активни. Нашият организъм се състои от 100.000.000.000.000 такива малки енергийни централи за образуването на химични енергийни носители и всяка една загубва във всяка една секунда контрола над десетки хиляди такива нападатели. Те предизвикват в тъканта един вид корозионен процес. До известна степен отбранителните механизми на клетката се справят с тези окислителни молекули. 

Двете увреждания – възпалителният стрес и окислителният стрес – протичат в заден план без сигнализиращи симптоми в продължение на десетилетия.

Но нашият модерен начин на живот допринася, както никога до сега за изострянето на ситуацията. Отдавна е загубена борбата срещу нашето здраве. Екологичното замърсяването на въздуха, на почвата и на водата, излъчването (от компютри, лаптопи и телевизори), цигареният дим и пестицидите стимулират особено активно, както агресивността, така и броя на свободните радикали. Многократно събраните тежки метали в тялото, дори последиците от стреса, допълнително увеличават разрушителните кислородни радикали, в мащаби, които не могат да се обезвредят с нормални средства.

To top Към начало