Стара китайска медицинска книга
Места за закупуване: Купува се в аптеките или чрез фирма Фарматранс  | Телефон за поръчки: 00800-8020 8020

Изтокът среща Запада:

Взаимна медицината в глобална перспектива

При настоящите успехи на азиатските лечебни средства и субстанции често в западния свят не се забелязва, че през хилядолетия преди нас вече са били обменени много идеи в голям мащаб – от изток към запад, от запад към изток.

Също нашата собствена медицина не се е развивала в пълна изолация. Тази глобална перспектива и готовността за обединение на различни медицински училища, опити и природни богатства днес са по-ценни от всякога.

Далекоизточни области на медицината като традиционната китайска медицина или аюрведа медицина, смятат тялото и духа като едно цяло.

Най-заслужаващата западна медицина се отдалечава все повече и повече, както от спиритуалните, така и от превантивните подходи. Главният интерес важи на физиологичните аспекти на тежко заболяване, в последствие от причина и ефект, базиращо се на измерващи се данни. Това често се определя като поправителна медицина. Далекоизточни области на медицината като традиционната китайска медицина или аюрведа медицина, смятат тялото и духа като едно цяло и се доверяват на съчувстващи въздействия. Също предотвратяването на болести и поддържането на здравето са на преден план. Тези начини на подход правят възможно намирането на предупреждаващи симптоми на заплашващи болести, които никоя кръвна картина и ЯМР-скенер не открива.

To top Към начало