Хронобиологични-широкоспектърни мерки против преждевременни промени от възрастта
Места за закупуване: Купува се в аптеките или чрез фирма Фарматранс  | Телефон за поръчки: 00800-8020 8020

Индикации:

Хронобиологични-широкоспектърни мерки против преждевременни промени от възрастта

ResverAge® е обширно разработен за превантивни мерки против стареене и за покачване на доброто душевно и физическо състояние. Преди всяка употреба за терапевтични цели се препоръчва консултация с Вашия лекар. ResverAge® е разработен в съзвучие с резултатите от безброй научни изследвания и наблюдателни приложения като всеобхватна мярка срещу преждевременните промени от възрастта. 

Следващият списък изброява само някои оплаквания, при които с вторични растителни вещества, при определени условия, могат да бъдат постигнати терапевтично желани промени.

  • възпалителни процеси, тихо възпалeние („silent inflammation“): На тази заплаха се отдава в последно време голямо значение при обяснението на процесите на стареене. Доказателство дават лесно изследващите се възпаления на белтъците в кръвта, hs-CRP (high sensitive C-reactive protein). Тяхната концентрация се покачва ако при инфекции или други болестни състояния се задейства имунната реакция. Диагностичният показател CRP се измерва рядко. Заедно с факторите на съсирването реакциите на възпаленията са водещата сила след повредите на кръвоносните съдове, които пречат на силния приток на кръв към сърцето и мозъка. ResverAge® има силно противовъзпалителни и антиоксидантни качества.
  • Алцхаймер-деменция: Възпалителни показатели като CRP корелират също с болести на кръвоносните съдове на мозъка. Той, както и сърцето, е зависим от безпроблемното кръвоснабдяване.
  • Остеопороза: От решаващо участие в патогенезата на обмяната на веществата в костите са влачещите се възпалителни реакции.
  • Профилактика на кръвообращението и сърцето:  Активните вещества предотвратяват окисляването и натрупването на LDL-холестерин като други причинители за увреждания на кръвоносните съдове, на които се дължат почти 50% от всички смъртни случаи.
  •  Метаболитен синдром:  ResverAge® издейства по-ниска кръвна картина на глюкоза и инсулин. За по-дълго време спада риска от инсулинова резистентност. Тя води често до заболяване от метаболитен синдром. Този проблем на обмяната на веществата включва по принцип и предразположение към затлъстяване. В антиоксидантните и антивъзпалителните субстанции учените виждат перспективи в борбата срещу народната болест диабет.
  • Генно здраве:  Генетичният материал ДНК и клетъчните структури на рибонуклеиновата киселина са особено застрашени от активните кислородни молекули. ResverAge® пази генетичния материал и активира механизмите за корекция в ядрото на клетката.
  • Неконтролиран растеж на клетката: Антиоксидантите в ResverAge® предотвратяват възникването на рак чрез предпазване на наследствената субстанция от свободните радикали. Предпазващо от рак действа и активирането на ензимните групи за избягването на хронични слаби възпаления. Изследванията за употребата на ресвератрол при болни от рак протичат много обнадеждаващо. При опити с животни химиотерапията със същевременно приемане на ресвератрол е по-ефективна.
  • Окислителен стрес:  ResverAge® противодейства в клетката на разрушителните влияния на свободните радикали.

To top Към начало